Hizmetler

Paketleme ve Dolum

Doypack Torba                                                   : Sadece altında körük olan ve bu körük sayesinde dik duran torbalardır.

Yanlardan Körüklü Sırt Kaynak Torba   : Körükleri sadece yanlarda olan, kaynak kısmı torbanın arka yüzünde ve yukarıdan aşağıya komple yapılmış olan torbalardır. 

Yanlardan Körüklü Quadro Torba            : Körükleri sadece yanlarda olan, kaynakları torbanın köşelerinden yapılmış olan torbalardır. Kaynak kısmı çıkıntı yapmaz.

Flat Bottom Torba                                            : Hem yanlarında hem de altında körükleri olan ve bu körükler sayesinde dik duran torbalardır.

Ücretli Verilen Hizmetler
» Makine ile yapılacak dolum & paketleme işlemlerinde, ürüne ve makinaya uygun ambalajın belirlenmesi için yapılacak iş yeri ziyaretleri
(ziyaretler ar-ge mühendisi eşliğinde yapılmaktadır ve ambalajın firmamızdan alınması durumunda alınan ücret ambalaj bedelinden düşülmektedir).
» Makine ile ya da manuel olarak yapılan dolum & paketlemede yaşanan sorunların tespiti için yapılacak iş yeri ziyaretleri (ar-ge mühendisi eşliğinde).
» Sorun yaşanan ambalajın spektlerinin ve soruna neden olan sebeplerin tespiti için yapılacak laboratuvar analizleri.

Manuel dolum/paketleme yapılacak gıda dışı tüm ürünleriniz için fason dolum ve paketleme hizmetimiz bulunmaktadır

Ambalaj Nedir?
Ürünlerin, tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması, satışa sunulması ve üzerindeki bilgilerle ürünü tanıtan ve içeriği hakkında bilgilendiren, herhangi bir malzemeden yapılmış ürünlerdir.
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılabileceği gibi hemen hemen her ürün ambalaja ihtiyaç duyar ve ambalaj doğru seçilmez ise sonuçları, içerisindeki ürünün zarar görüp, bozulup yaratacağı maddi zararlardan da öte sağlık sorunlarına kadar varabilir.

Ambalaj Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir?
1) İlk olarak içerisine konulacak ürünün özelliğine göre ambalaj malzemesi belirlenmelidir (hava, nem, ışık geçirgenliği vb.) ve özellikle ürün gıda maddesi ise mutlaka gıdaya uygun malzeme seçilmelidir.
2) İkinci nokta da ürünün raf ömrüdür. Ürünün ambalajın içerisin de tahmini de olsa ne kadar zaman kalacağına göre ambalaj malzemesi belirlenmelidir.
3) Son olarak ta dolum & paketlemenin nasıl yapılacağıdır. Manuel dolum & paketleme yapılacaksa farklı, makine ile dolum & paketleme yapılacaksa farklı ambalaj şekli seçilmelidir.
Ambalaj seçiminde dikkat edilmesi gereken bu üç önemli nokta ile ilgili olarak, ambalaj danışmanlarımızdan telefonla ücretsiz bilgi alabilirsiniz.